Nationaal Park De Alde Feanen

Nationaal Park De Alde feanen 
is een schitterend natuurgebied met een totale oppervlakte van bijna 2500 hectare aan meren, veenplassen, petgaten, rietlandenschraallanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Laagveen moerassen behoren tot de rijkste en meest gevarieerde natuurgebieden van Noordwest-Europa. De soorten aan planten en dieren in de Alde Faenen is bijzonder groot. Een must voor elke natuurliefhebber. De recreatieve waarden van Nationaal Park De Alde Feanen zijn eveneens talrijk. Die liggen met name op het gebied van de watersport, sportvisserij en schaatssport. Door heel het gebied worden zowel voor de vaar- als de wandelrecreanten excursies gehouden. Ook voor groepen bestaat de mogelijkheid voor rondleidingen.

www.np-aldefeanen.nl

Omgeving overzicht